sv. Mikuláše v Kašperských Horách

Raně gotický kostel z počátku 14. století je nejstarší stavbou v Kašperských Horách. V interiéru kostela jsou k vidění krásné nízké arkády a barevné fresky, některé datované okolo roku 1330. Stavba nebyla v průběhu let přestavována do jiných stylů a dochovala si díky tomu raněgotickou podobu až dodnes. S kostelem sv. Mikuláše sousedí hřbitovní kaple sv. Anny, která je dnes barokně přestavená. Ve hřbitovním areálu se konají prohlídky, jejíž součástí je návštěva interiéru kostela, přilehlé kaple sv. Anny a historické části hřbitova.

GPS souřadnice: 49°8’54.243″N, 13°32’7.948″E

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>