Malenisko

Poutní místo u obce Provodov, ležící mezi Zlínem a Luhačovicemi, s kostelem p. Marie Sněžné a pramenem sv. vody. Farní kostel zbudoval na Malenisku v 30. letech 18. století luhačovický hrabě Wolfgang Serenyi. V roce 1750 rozšířen o chrámovou loď, se sochou Panny Marie v průčelí. Je zde památkově chráněný interiér,…

zdroj - Malenisko
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona