Malenisko

Poutní místo u obce Provodov, ležící mezi Zlínem a Luhačovicemi, s kostelem p. Marie Sněžné a pramenem sv. vody. Farní kostel zbudoval na Malenisku v 30. letech 18. století luhačovický hrabě Wolfgang Serenyi. V roce 1750 rozšířen o chrámovou loď, se sochou Panny Marie v průčelí. Je zde památkově chráněný interiér,…

zdroj - Malenisko
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Bazilka Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně

Poutní chrám byl vybudován vbarokním slohu Františkem Antonínem zRottálu vletech 1721 – 1748. Po slavnostním vysvěcení svatohostýnského chrámu došlo z nařízení císaře Josefa II. kjeho zrušení a odsvěcení. Činnost poutního místa byla obnovena vletech 1841 -…

zdroj - Bazilka Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel sv. Zdislava z Lemberka

Filiální kostel sv. Zdislava z Lemberka v Prostřední Bečvě byl konsekrován 17. dubna 2001 Mons. Josefem Hrdličkou, pomocným biskupem olomouckým.

zdroj - Kostel sv. Zdislava z Lemberka
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona