Březník – kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původní románský šlechtický tribunový kostel z 2. poloviny 12. století, v roce 1338 goticky přestavěn a rozšířen(presbytář s žebrovou křížovou klenbou). Další stavební úpravy proběhly v letech 1782-83. Na románské hranolové věži z konce 12. století jsou umístěny zvony z let 1491,1497 a 1559. V interiéru…

zdroj - Březník – kostel Nanebevzetí Panny Marie
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Moravské Budějovice – kostel sv. Jiljí

Dominantou vytvářející charakteristické panorama města, je farní kostel sv. Jiljí, trojlodní chrám spresbytářem. Původně románský kostel z1. poloviny 13. století. Zobdobí gotiky pochází kněžiště. Oltářní obraz sv. Jiljí namaloval vídeňský malíř Ignác Dullinger. V období baroka byly přistavěny lodě a 50 m…

zdroj - Moravské Budějovice – kostel sv. Jiljí
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Jemnice – Kostel sv. Víta

Kostel sv.Víta patřil kfrantiškánskému klášteru, který roku 1455 založili bratři Albrecht, Hynek a Štěpán zLichtenburka. Vříjnu téhož roku převzal provinční vikář oficiálně kapli spozemkem od fundátorů nového kláštera. Na místě kostela tedy stála v polovině 15. století kaple sv. Víta. Je zřejmé, že toto…

zdroj - Jemnice – Kostel sv. Víta
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda stojí na návrší uprostřed hřbitova pravděpodobně již od 12. století. První písemná zmínka o něm je z roku 1414. Na hřbitově, který kostel obklopuje, jsou umístěny hrobky s pomníky majitelů panství Pötting-Persingů a Barattů-Dragono, na zdi epitafy rodiny Jungwirthovy a…

zdroj - Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Okříšky – Kostel Panny Marie

Okříšský kostel Jména Panny Marie je nejvýznamnější památkou v obci. Přesná datace jeho původu není známá, stejně jako nevíme, kdo byl jeho budovatelem. Jisté je pouze to, že kostel s věží stál již před rokem 1500, neboť v pozdějších inventářích je doložen zvon s tímto datem. Hlavní oltář kostela je…

zdroj - Okříšky – Kostel Panny Marie
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

KOSTEL V MĚLNICI

Bohužel v žalostném stavu se nachází kostel v Mělnici. Rok od roku horší a zarostlejší. No, snad se někdo dá opravy.

zdroj - KOSTEL V MĚLNICI
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Častohostice – kostel sv. Barbory

Nachází se na severním okraji obce. Válcová část stavby je považována za pozůstatek románské rotundy z počátku 13. století, která byla v 15. století goticky přestavěna. Architektonický vývoj pozoruhodné vesnické stavby uzavřela po požáru v roce 1834 pozdněbarokní přístavba bočních lodí. Turistická map KČT…

zdroj - Častohostice – kostel sv. Barbory
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

kostel sv. Stanislava v Jemnici

Věž kostela sv. Stanislava v Jemnici je zdaleka viditelnou dominantou města. Má výšku 54m. Ochoz je ve výšce 31 m a vede na něj 136 schodů. Je odsud krásný výhled na město a daleko do kraje. Ve věži jsou 3 zvony, Stanislav, Vít a Jakub , pojmenované podle patronů jemnických kostelů. Kostel byl založen v […]

zdroj - kostel sv. Stanislava v Jemnici
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Jemnice – kostel sv. Stanislava

Tento výstavní objekt, se svou štíhlou věží svítící daleko do kraje, je dominantou historického náměstí. Byl postaven koncem 14. století jako bazilikální trojlodí s hranolovou věží na severní straně presbytáře. Při barokních úpravách ve 30.letech 18. století pak podstatně rozšířen a upraven do dnešní podoby….

zdroj - Jemnice – kostel sv. Stanislava
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Jemnice – kostel sv. Jakuba Většího

Nachází se na severozápadním okraji města v bývalé obci Podolí. Nejstarší částí objektu je válcová věž, pozůstatek rotundy z počátku 12. století. Ta byla objevena při archeologických výzkumech prováděných koncem minulého století. Dnes je považována za jednu z nejstarších staveb na Moravě. Počátkem…

zdroj - Jemnice – kostel sv. Jakuba Většího
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona