Staronová synagoga

Staronová synagoga stojí v Praze na Starém Městě, v Červené ulici a je to jedna z nejstarších a nejcennějších evropských i světových židovských památek. Nejstarší synagoga ve střední Evropě která slouží bohoslužbám s výjimkou okupačních let 1942-45 nepřetržitě od poslední čtvrtiny 13. století. Raně gotická…

zdroj - Staronová synagoga
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Sv. Vavřince

Podle kronikáře Hájka byla kaple založena roku 992 za vlády Boleslava II., neustále brojícímu proti pohanským ohňům na Petříně. Hájkova kronika jako jediná datuje založení kostela rokem 992. Jiné (a věrohodnější) zdroje kostel sv. Vavřince zmiňují prvně až roku 1135. Tehdy, za Soběslava I., patřila původně kaple,…

zdroj - Kostel Sv. Vavřince
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

kostel sv. Jana Na Skalce

Barokní chrám sv. Jana na Skalce byl postaven v letech 1730 až 1739 Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem na náklad svatojánského bratrstva. Centrální stavba se dvěmi věžemi, vznosným schodištěm z let 1776 až 1778 a sochami Bernarda Seelinga.

zdroj - kostel sv. Jana Na Skalce
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel U Salvátora

Je to největší pražský evangelický kostel zasvěcený Spasiteli (Salvator = Spasitel). Stavba kostela Sv.Salvátora byla politickou událostí, příznačnou pro napětí v českém předbělohorském státě. Ke stavbě kostela přikročili němečtí luteráni po marných pokusech o získání některého z již existujících…

zdroj - Kostel U Salvátora
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel sv. Václava

Kostel ležící v resslově ulici, v Praze 2, šikmo naproti kostela sv. Cyrila a Metoděje.

zdroj - Kostel sv. Václava
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

kostel sv. Apolináře na Větrově

Kostel založen v polovině 14. st. Karlen IV pro kapitulu, kterou jsem r.1362 přenesl ze Sadské, R. 1503 splynula tato kapitula se svatovítskou, která má dodnes ke kostelu patronátní právo. Kostel je gotická, r. 1897 Josefem Mockerem obnovená jednolodní stavba s věží, s původními klenbami.

zdroj - kostel sv. Apolináře na Větrově
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Maiselova synagoga

Synagoga byla postavena jako trojlodní soukromá modlitebna v letech 1590 – 1592 ve slohu pozdní renesance nákladem bohatého finančníka Mordechaie Maisela. Svatyni nadal řadou privilegií císař Rudolf II. (1576 – 1611). Rozlehlá a výstavná synagoga byla vybudována na 20 pilířích. V roce 1754 při požáru v židovském městě,…

zdroj - Maiselova synagoga
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel sv. Martina, Řepy

Opravený kostelík na katastru městské části Řepy, Praha 6.

zdroj - Kostel sv. Martina, Řepy
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

kostel P.Marie a konvenkt řádu Alžbětinek

Kostel Panny Marie vystavený v roce 1724 až 1725 K.I.Dientenhoferem, je nenáročná centrální stavba s barokním zařízením.

zdroj - kostel P.Marie a konvenkt řádu Alžbětinek
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Panny Marie Vítězné

Kostel Panny Marie Vítězné byl postaven v letech 1611 – 12 německými luterány a zasvěcen Nejsvětější Trojici. Jméno architekta této první barokní stavby v Praze neznáme. Stavba je však velmi podobná kostelu v Neubirgu na Dunaji od rudolfinského dvorního umělce Josefa Heintze, je proto pravděpodobné, že jeho koncepci…

zdroj - Kostel Panny Marie Vítězné
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona