Maiselova synagoga

Synagoga byla postavena jako trojlodní soukromá modlitebna v letech 1590 – 1592 ve slohu pozdní renesance nákladem bohatého finančníka Mordechaie Maisela. Svatyni nadal řadou privilegií císař Rudolf II. (1576 – 1611). Rozlehlá a výstavná synagoga byla vybudována na 20 pilířích. V roce 1754 při požáru v židovském městě,…

zdroj - Maiselova synagoga
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel sv. Martina, Řepy

Opravený kostelík na katastru městské části Řepy, Praha 6.

zdroj - Kostel sv. Martina, Řepy
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

kostel P.Marie a konvenkt řádu Alžbětinek

Kostel Panny Marie vystavený v roce 1724 až 1725 K.I.Dientenhoferem, je nenáročná centrální stavba s barokním zařízením.

zdroj - kostel P.Marie a konvenkt řádu Alžbětinek
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Panny Marie Vítězné

Kostel Panny Marie Vítězné byl postaven v letech 1611 – 12 německými luterány a zasvěcen Nejsvětější Trojici. Jméno architekta této první barokní stavby v Praze neznáme. Stavba je však velmi podobná kostelu v Neubirgu na Dunaji od rudolfinského dvorního umělce Josefa Heintze, je proto pravděpodobné, že jeho koncepci…

zdroj - Kostel Panny Marie Vítězné
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Atrium

V l. 1679 – 80 a 1713 – 16 postihly Prahu velké morové rány. Tak bylo radními Nového Města r. 1680 založeno na Žižkově provizorní pohřebiště, které se r. 1713 stalo oficiálním hřbitovem Nového Města pražského. Z podnětu tehdejšího novoměstského primátora Jana Františka Krusia z Krausenbergu byl při hřbitově…

zdroj - Atrium
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

kostel sv. Anny

Kostel byl vystavěn kolem dvacátých let 14. stol, jde o poměrně atypickou cihlovou stavbu o jedné lodi. Stojí obklopen budovami bývalého kláštera dominikánek. Pod podlahou byly nalezeny zbytky starší románské rotundy, která zde dříve stávala. Později k ní byl přistavěn kostel sv. Vavřince a sloužila pouze jako jeho…

zdroj - kostel sv. Anny
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Přední Kopanina

Kostel sv. Máří Magdalény v Přední Kopanině, nyní součásti hlavního města Prahy patří k nejstarším kostelům v Čechách. Přesné datum založené není známo, ale předpokládá se, že pochází z 11. století. Po příchodu Jezuitů do Čech, patřil kostel tomuto řádu až do roku 1779, kdy byl řád zrušen. Již několik…

zdroj - Přední Kopanina
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Sv. Haštala

Kostel sv.Haštala na stejnojmenném náměstí vznikl na místě původního románského kostela před první polovinou 14. století jako trojlodní gotická basilika. Namístě severní lodi byl ještě koncem téhož století přistavěn dvoulodní prostor, který nese znaky stavební huti katedrály. Na ploše náměstí byl až do roku…

zdroj - Kostel Sv. Haštala
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Povýšení sv. Kříže ve Vinoři.

Původně románský kostel Povýšení sv. Kříže postavený v pol. 12. stol. byl přestavěn barokně v 18. stol. Věž s nízkou, cibulovou bání má románské zdivo a zazděné zbytky potrojných románských okének. Na hlavním oltáři obraz Povýšení sv. Kříže, snad dílo Ignáce Raaba. Před kostelem hodnotná barokní socha…

zdroj - Kostel Povýšení sv. Kříže ve Vinoři.
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je v jádru trojlodní románská bazilika s gotickou příčnou lodí, prodlouženou r. 1627 a s renesančním kněžištěm. Kostel založili v 2. pol. 12. století pro svůj klášter členové řádu premonstrátů, během staletí byl několikrát přestavován, takže v jeho dispozici lze pozorovat stopy…

zdroj - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona