Loreta

Na místě, kde stojí dnes Loreta se ve 14. století nacházely dva gotické domy, které vlastnil P. Parléř, ale oba v průběhu husitských válek zpustly a na celém prostoru si v 16. století hradčanští měšťané zřídili zelinářské zahrady. Ve 20. letech 17. století se jejich majiteli stali Lobkowiczové a rozhodli se zde…

zdroj - Loreta
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Pinkasova synagoga

Mezi vlastním domem a Starým židovským hřbitovem zbudoval roku 1535 jeden z nejvýznamnějších a nejbohatších členů pražské židovské obce Aron Mešullam Zalman Horowitz (Hořovský) soukromou modlitebnu. V poválečných letech se synagoga stala Památníkem českých a moravských Židů, kteří se stali oběťmi nacistické…

zdroj - Pinkasova synagoga
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel sv. Salvátora

Kostel sv. Salvátora naproti Karlovu mostu na pravém břehu Vltavy, kostel přiléhající ke Klementinu

zdroj - Kostel sv. Salvátora
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Libeňská synagoga

Libeňská synagoga stojí nedaleko stanice metra Palmovka, v ulici U Synagogy. Již v šestnáctém století v Libni vznikla židovská čtvrť. Ta se značně rozšířila v polovině osmnáctého století, když sem přesídlili Židé, kteří byli vykázáni císařovnou Marií Terezií z vnitřní Prahy. Ghetto s početným židovským…

zdroj - Libeňská synagoga
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Sv. Ignáce

Uprostřed východní strany Karlova náměstí stojí kostel sv. Ignáce. Budova tohoto chrámu je typická jezuitská sálová stavba s bočními kaplemi, tribunami a obdélníkovým kněžištěm, postavená v letech 1665 – 1670 podle plánů C. Luraga a v letech 1671 ? 1678 podle plánů M. Reinera. Věž a kruchtu připojil v letech 1686 ?…

zdroj - Kostel Sv. Ignáce
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Praha – Radotín

zdroj - Praha – Radotín
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Staronová synagoga

Staronová synagoga stojí v Praze na Starém Městě, v Červené ulici a je to jedna z nejstarších a nejcennějších evropských i světových židovských památek. Nejstarší synagoga ve střední Evropě která slouží bohoslužbám s výjimkou okupačních let 1942-45 nepřetržitě od poslední čtvrtiny 13. století. Raně gotická…

zdroj - Staronová synagoga
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Sv. Vavřince

Podle kronikáře Hájka byla kaple založena roku 992 za vlády Boleslava II., neustále brojícímu proti pohanským ohňům na Petříně. Hájkova kronika jako jediná datuje založení kostela rokem 992. Jiné (a věrohodnější) zdroje kostel sv. Vavřince zmiňují prvně až roku 1135. Tehdy, za Soběslava I., patřila původně kaple,…

zdroj - Kostel Sv. Vavřince
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

kostel sv. Jana Na Skalce

Barokní chrám sv. Jana na Skalce byl postaven v letech 1730 až 1739 Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem na náklad svatojánského bratrstva. Centrální stavba se dvěmi věžemi, vznosným schodištěm z let 1776 až 1778 a sochami Bernarda Seelinga.

zdroj - kostel sv. Jana Na Skalce
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel U Salvátora

Je to největší pražský evangelický kostel zasvěcený Spasiteli (Salvator = Spasitel). Stavba kostela Sv.Salvátora byla politickou událostí, příznačnou pro napětí v českém předbělohorském státě. Ke stavbě kostela přikročili němečtí luteráni po marných pokusech o získání některého z již existujících…

zdroj - Kostel U Salvátora
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona