Přední Kopanina

Kostel sv. Máří Magdalény v Přední Kopanině, nyní součásti hlavního města Prahy patří k nejstarším kostelům v Čechách. Přesné datum založené není známo, ale předpokládá se, že pochází z 11. století. Po příchodu Jezuitů do Čech, patřil kostel tomuto řádu až do roku 1779, kdy byl řád zrušen. Již několik…

zdroj - Přední Kopanina
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Sv. Haštala

Kostel sv.Haštala na stejnojmenném náměstí vznikl na místě původního románského kostela před první polovinou 14. století jako trojlodní gotická basilika. Namístě severní lodi byl ještě koncem téhož století přistavěn dvoulodní prostor, který nese znaky stavební huti katedrály. Na ploše náměstí byl až do roku…

zdroj - Kostel Sv. Haštala
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Povýšení sv. Kříže ve Vinoři.

Původně románský kostel Povýšení sv. Kříže postavený v pol. 12. stol. byl přestavěn barokně v 18. stol. Věž s nízkou, cibulovou bání má románské zdivo a zazděné zbytky potrojných románských okének. Na hlavním oltáři obraz Povýšení sv. Kříže, snad dílo Ignáce Raaba. Před kostelem hodnotná barokní socha…

zdroj - Kostel Povýšení sv. Kříže ve Vinoři.
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je v jádru trojlodní románská bazilika s gotickou příčnou lodí, prodlouženou r. 1627 a s renesančním kněžištěm. Kostel založili v 2. pol. 12. století pro svůj klášter členové řádu premonstrátů, během staletí byl několikrát přestavován, takže v jeho dispozici lze pozorovat stopy…

zdroj - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Sv. Štěpána

Kostel Sv.Štěpána založil roku 1351 jako farní chrám horní části Nového Města pražského císař Karel IV..Trojlodní stavba byla dokončena v roce 1392 a věž krátce nato, v roce 1401. Na konci 17. a v 1. polovině 18. století byly k bočním lodím přistavěny dvě barokní kaple, z nichž novější, zvaná Branbergů,…

zdroj - Kostel Sv. Štěpána
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Sv. Ludmily

Dne 8. 11. 1888 byl schválen projekt farního kostela sv. Ludmily od architekta Josefa Mockera, který dostavoval i svatovítskou katedrálu. Na místě stavby kostela byly ještě v roce 1884 lány žita, pak cirkus a zvěřinec. Slavnost položení základního kamene byla 25. 11. 1888. Stavba pokračovala velmi rychle. Roku 1892 navštívil…

zdroj - Kostel Sv. Ludmily
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel sv. Mikuláše

Původně stála na dnešním Vršovickém náměstí románská kaple, zasvěcená v roce 1028 Maří Magdaleně. Jméno Sv. Mikuláše nese tento kostel od gotické přestavby a rozšíření v roce 1374. V roce 1704 byl kostel rekonstruován v barokním slohu a v roce 1894 byla chrámová loď prodloužena v neobarokním stylu a byl opatřen…

zdroj - Kostel sv. Mikuláše
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Bazilika Svatého Jiří

Bazilika Svatého Jiří, jedna z našich nejvýznamějších románských památek, byla založená již kol. roku 920 a je součástí komplexu kláštera sv. Jiří, prvního v Čechách, založeného roku 973 pro ženskou větev řádu benediktinů knížetem Boleslavem II. (967 – 999). V r. 925 zde byly uloženy ostatky babičky Sv….

zdroj - Bazilika Svatého Jiří
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Smíchovská synagoga

Smíchovská synagoga je to druhá nejmladší synagoga v Praze hned po Španělské. Byla vystavěna v roce 1863 v maursko-novorománským stylu, ale následně přestavěna na počátku 20. století (1931) ve stylu monumentalistickém. Stavba, kterou údajně provedl stavitel Svoboda, stála 21 000 zlatých. Jednalo se o velmi důkladnou a…

zdroj - Smíchovská synagoga
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Klausová synagoga

Na pozemku přikoupeném ke starému židovskému hřbitovu tehdejším primasem Mordechaiem Maiselem byla vystavěna budova skládající se ze tří částí, klausur (klaus = cela, místnost z latinského claustrum). Odtud jméno synagogy. Jednu část založil rabi Löw pro vysokou školu talmudu, druhá byla modlitebnou a třetí byla…

zdroj - Klausová synagoga
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona