Praha – Karlov

Kostel sv. Panny Marie a sv. Karla Velikého založený v roce 1350 Karlem IV. Největší kopule na našem území.

zdroj - Praha – Karlov
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Sv. Františka Serafinského

Barokní stavba z let 1679 – 1689 vybudovaná podle plánu Jeana Baptista Matheye. Stojí na základech raně gotického kostela svatého Ducha. Jde o centrální stavbu s kupolí a pěti sochami českých patronů z let 1723 – 1724 snad od Ondřeje Filipa Quitainera. Vysvětil ho v r. 1688 pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna na…

zdroj - Kostel Sv. Františka Serafinského
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Sv. Jiljí

Chrám je charakteristický svojí výškou. Byl postaven biskupem Janem IV. z Dražic a po něm arcibiskupem Arnoštem z Pardubic v letech 1339-71 jako vysoká trojlodní (stejnolodní) síň pro účely kapituly, která tu nahradila řád německých rytířů, sídlících již předtím od r.1238 u staršího románského kostelíka. Od roku…

zdroj - Kostel Sv. Jiljí
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Praha – Emauzy

Emauzský klášter Na Slovanech založený Karlem IV. (1347-1372). Původně centrum slovanského písemnictví.

zdroj - Praha – Emauzy
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Sv. Cyrila a Metoděje

Kostel sv. Cyrila a Metoděje – původně Kostel sv. Karla Boromejského – byl postaven v letech 1730-1740 jako ústavní svatyni emeritního domu zestárlých kněží podle projektu P. I. Bayera za spolupráce Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Kostel je uvnitř vyzdoben freskami ze života sv. Karla Boromejského od K. Schopfa a štukaturami od…

zdroj - Kostel Sv. Cyrila a Metoděje
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel sv. Jindřicha

Kostel v těsné blízkosti Jindřišské věže v Jindřišské ulici v Praze.

zdroj - Kostel sv. Jindřicha
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel sv. Prokopa

Sladkovského náměstí, Praha 3 Základní kámen farního kostela sv. Prokopa na Sladkovského náměstí byl položen 30. října 1898. Novogotický trojlodní síňový prostor byl postaven v letech 1899 – 1903 podle plánů Josefa Mockera. Původní romantické varhany na západní kruchtě kostela s 42 rejstříky – 201. opus z roku 1912…

zdroj - Kostel sv. Prokopa
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Sv. Cyrila a Metoděje

Plány zhotovil profesor stavitelství ve Vídni architekt Karl Rösner (1804 ? 1869), avšak mnohé podrobnosti v nich změnil pražský architekt Vojtěch Ignác Ullmann (1822 ? 1897), pod jehož vedením stavbu prováděli stavitel Jan Bělský a kamenický mistr Karel Svoboda. Samotná stavba chrámu probíhala v letech 1854 ? 1863. Je to…

zdroj - Kostel Sv. Cyrila a Metoděje
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel přesvaté bohorodice P. Marie

Pravoslavný kostel v ulici Na slupi pod Vyšehradem v Praze.

zdroj - Kostel přesvaté bohorodice P. Marie
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Panny Marie Sněžné

Kostel Panny Marie Sněžné s klášterem byl založen 3. 9. 1347 Karlem IV., českým králem a římským císařem. Měla to být památka na jeho korunovaci, a proto měl kostel vyniknout výškou a rozsahem nad všechny pražské chrámy. Karel IV. jej daroval řádu karmelitánů. Proto měl gotický trojlodní kostel být po chrámu sv….

zdroj - Kostel Panny Marie Sněžné
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona