Bazilika Svatého Jiří

Bazilika Svatého Jiří, jedna z našich nejvýznamějších románských památek, byla založená již kol. roku 920 a je součástí komplexu kláštera sv. Jiří, prvního v Čechách, založeného roku 973 pro ženskou větev řádu benediktinů knížetem Boleslavem II. (967 – 999). V r. 925 zde byly uloženy ostatky babičky Sv….

zdroj - Bazilika Svatého Jiří
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Smíchovská synagoga

Smíchovská synagoga je to druhá nejmladší synagoga v Praze hned po Španělské. Byla vystavěna v roce 1863 v maursko-novorománským stylu, ale následně přestavěna na počátku 20. století (1931) ve stylu monumentalistickém. Stavba, kterou údajně provedl stavitel Svoboda, stála 21 000 zlatých. Jednalo se o velmi důkladnou a…

zdroj - Smíchovská synagoga
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Klausová synagoga

Na pozemku přikoupeném ke starému židovskému hřbitovu tehdejším primasem Mordechaiem Maiselem byla vystavěna budova skládající se ze tří částí, klausur (klaus = cela, místnost z latinského claustrum). Odtud jméno synagogy. Jednu část založil rabi Löw pro vysokou školu talmudu, druhá byla modlitebnou a třetí byla…

zdroj - Klausová synagoga
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Sv. Martina ve zdi

Kostel sv. Martina byl postaven v období mezi roky 1178 až 1187 v osadě Újezd, která se již dříve rozkládala ve zdejším prostoru a podle zasvěcení kostela pak byla nazývána Újezdem sv. Martina. Kostel svou jižní stěnou přiléhal k hradební zdi (odtud jeho název) a v jeho sousedství byla městská brána, zvaná branou sv….

zdroj - Kostel Sv. Martina ve zdi
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Praha – Karlov

Kostel sv. Panny Marie a sv. Karla Velikého založený v roce 1350 Karlem IV. Největší kopule na našem území.

zdroj - Praha – Karlov
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Sv. Františka Serafinského

Barokní stavba z let 1679 – 1689 vybudovaná podle plánu Jeana Baptista Matheye. Stojí na základech raně gotického kostela svatého Ducha. Jde o centrální stavbu s kupolí a pěti sochami českých patronů z let 1723 – 1724 snad od Ondřeje Filipa Quitainera. Vysvětil ho v r. 1688 pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna na…

zdroj - Kostel Sv. Františka Serafinského
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Sv. Jiljí

Chrám je charakteristický svojí výškou. Byl postaven biskupem Janem IV. z Dražic a po něm arcibiskupem Arnoštem z Pardubic v letech 1339-71 jako vysoká trojlodní (stejnolodní) síň pro účely kapituly, která tu nahradila řád německých rytířů, sídlících již předtím od r.1238 u staršího románského kostelíka. Od roku…

zdroj - Kostel Sv. Jiljí
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Praha – Emauzy

Emauzský klášter Na Slovanech založený Karlem IV. (1347-1372). Původně centrum slovanského písemnictví.

zdroj - Praha – Emauzy
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Sv. Cyrila a Metoděje

Kostel sv. Cyrila a Metoděje – původně Kostel sv. Karla Boromejského – byl postaven v letech 1730-1740 jako ústavní svatyni emeritního domu zestárlých kněží podle projektu P. I. Bayera za spolupráce Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Kostel je uvnitř vyzdoben freskami ze života sv. Karla Boromejského od K. Schopfa a štukaturami od…

zdroj - Kostel Sv. Cyrila a Metoděje
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel sv. Jindřicha

Kostel v těsné blízkosti Jindřišské věže v Jindřišské ulici v Praze.

zdroj - Kostel sv. Jindřicha
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona