Kostel Sv. Jakuba Staršího

Kostel založil v roce 1232 český král Václav I. (1230 ? 1253) v souvislosti se zřízením Starého Města pražského a uváděním mnišských kazatelských a žebravých řádů (dominikáni, minorité) do českých měst. Na místě původního kostela byla v letech 1319 ? 1374 postavena protáhlá bazilikální trojlodní stavba s…

zdroj - Kostel Sv. Jakuba Staršího
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Zesnutí Sv. Bohorodice

Na II. obecním hřbitově je ruský pravoslavný kostelík, postavený v pskovsko-novgorodském stylu 16. st. Je obklopen hroby ruských porevolučních emigrantů, mezi nimi i hrob českého politika Karla Kramáře, velkého rusofila a jeho ženy Naděždy, která dala kostelík postavit v letech 1924 – 25 za vydatné podpory českého…

zdroj - Kostel Zesnutí Sv. Bohorodice
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše na okraji Staroměstského náměstí v Praze

zdroj - Kostel sv. Mikuláše
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Loreta

Na místě, kde stojí dnes Loreta se ve 14. století nacházely dva gotické domy, které vlastnil P. Parléř, ale oba v průběhu husitských válek zpustly a na celém prostoru si v 16. století hradčanští měšťané zřídili zelinářské zahrady. Ve 20. letech 17. století se jejich majiteli stali Lobkowiczové a rozhodli se zde…

zdroj - Loreta
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Pinkasova synagoga

Mezi vlastním domem a Starým židovským hřbitovem zbudoval roku 1535 jeden z nejvýznamnějších a nejbohatších členů pražské židovské obce Aron Mešullam Zalman Horowitz (Hořovský) soukromou modlitebnu. V poválečných letech se synagoga stala Památníkem českých a moravských Židů, kteří se stali oběťmi nacistické…

zdroj - Pinkasova synagoga
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel sv. Salvátora

Kostel sv. Salvátora naproti Karlovu mostu na pravém břehu Vltavy, kostel přiléhající ke Klementinu

zdroj - Kostel sv. Salvátora
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Libeňská synagoga

Libeňská synagoga stojí nedaleko stanice metra Palmovka, v ulici U Synagogy. Již v šestnáctém století v Libni vznikla židovská čtvrť. Ta se značně rozšířila v polovině osmnáctého století, když sem přesídlili Židé, kteří byli vykázáni císařovnou Marií Terezií z vnitřní Prahy. Ghetto s početným židovským…

zdroj - Libeňská synagoga
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Sv. Ignáce

Uprostřed východní strany Karlova náměstí stojí kostel sv. Ignáce. Budova tohoto chrámu je typická jezuitská sálová stavba s bočními kaplemi, tribunami a obdélníkovým kněžištěm, postavená v letech 1665 – 1670 podle plánů C. Luraga a v letech 1671 ? 1678 podle plánů M. Reinera. Věž a kruchtu připojil v letech 1686 ?…

zdroj - Kostel Sv. Ignáce
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Praha – Radotín

zdroj - Praha – Radotín
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Staronová synagoga

Staronová synagoga stojí v Praze na Starém Městě, v Červené ulici a je to jedna z nejstarších a nejcennějších evropských i světových židovských památek. Nejstarší synagoga ve střední Evropě která slouží bohoslužbám s výjimkou okupačních let 1942-45 nepřetržitě od poslední čtvrtiny 13. století. Raně gotická…

zdroj - Staronová synagoga
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona