Čehovický kostel

Nacházíme se nedaleko města Prostějov, v obci s názvem Čehovice. Je to obyčejná obec, jako kterákoliv jiná, má však ale přece jen něco, čím se vám může pochlubit. Je to krásný barokní kostel, který je uvnitř nádherně vyzdoben a v obci byl vystavěn v letech 1788-89. Doporučujeme Vám jeho prohlídku.

zdroj - Čehovický kostel
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Krumsínský kostel

V obci byl vystavěn kostel v novorománském stylu, a to v letech 1865-67. Na jeho místě kdysi stával kostel románský. Uvnitř je velmi stylově vyzdoben

zdroj - Krumsínský kostel
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Nová synagoga

Nová synagoga byla postavena židovskou obcí roku 1904 jako náhrada zbořené staré synagogy. Za okupace zničena a vydrancována. Po válce prodána církvi čs. husitské, která ji přestavěla.

zdroj - Nová synagoga
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Synagoga Bet ha-midraš

Synagoga Bet ha-midraš, byla užívána jako studovna, učebna amodlitebna. Vznikla přestavěním domu mezi židovskou školou aStarou synagogou na počátku devatenáctého století. Za okupace zdemolována a roku 1951 prodána pravoslavné církvi.

zdroj - Synagoga Bet ha-midraš
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Barokní kostel Andělů Strážných, Stražisko

Nad vsí Stražisko se vypíná krásný barokní kostel svatých Andělů Strážných. Z obce k němu vede křížová cesta, vedle se nachází hřbitov. Historie Kostel stojí na místě někdejšího hradu, který zde existoval od 13. do 16. století, kdy hrad zcela zpustl. Protože místo bylo vhodné pro stavbu místní dominanty,…

zdroj - Barokní kostel Andělů Strážných, Stražisko
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Jednov – kostel Navštívení Panny Marie

První domy v nově osídlované osadě zde byly postaveny začátkem 18. století. Jediným zdrojem vody byl vydatný pramen, který zásoboval vodou celou osadu. Zdejší mlynář studánku upravil a postavil nad pramenem mariánskou kapličku. Jelikož se jednalo o vývěr minerální léčivé vody, začal být hojně…

zdroj - Jednov – kostel Navštívení Panny Marie
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Stražisko – Barokní kostel andělů strážných

Nad vsí Stražiskem, kde dnes stojí barokní kostel stával dříve hrad (Grünberg), který plnil strážní funkci – chránil obchodní cestu do Čech. Autem jsme se dostali těsně pod kostel a na kopci se nám naskytl krásný výhled na vesnici. Obec je rozložena po stranách údolí i v něm . Zbytky hradu jsme ovšem hledali těžko….

zdroj - Stražisko – Barokní kostel andělů strážných
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona