Střemeníčko

Chrám sv. Václava. Postaven 1936, stavitel archimandrita Andrej (Vsevolod Kolomacký).

zdroj - Střemeníčko
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Panny Marie Sněžné

Monumentální sálová barokní stavba jezuitského auniverzitního kostela vznikla vletech 1712-1719 prací Lucase Glöckela podle projektu Michaela Kleina. Na architektuře průčelí apředsunutém schodišti pracoval Václav Render, sochařské práce pocházejí zdílny Zirnovy. Na bohatě zdobeném interiéru se podíleli malíři J. K….

zdroj - Kostel Panny Marie Sněžné
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Svatý Kopeček – Bazilika minor

Zakladatelem poutního místa, situovaného na vyvýšenině východně od města, byl olomoucký měšťan aobchodník svínem Jan Andrýsek. Vroce 1629 získal povolení ke stavbě kaple, která byla 4 roky poté vysvěcena. Na hlavním oltáři byl umístěn votivní obraz Panny Marie. Díky zde zaznamenaným zázrakům se kaplička stávala…

zdroj - Svatý Kopeček – Bazilika minor
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona