Krumsínský kostel

V obci byl vystavěn kostel v novorománském stylu, a to v letech 1865-67. Na jeho místě kdysi stával kostel románský. Uvnitř je velmi stylově vyzdoben

zdroj - Krumsínský kostel
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Větrov

Kopec Větrov se nachází v nadmořské výšce 919 metrů severovýchodně od Starého Města. Z vrcholu je při pěkném počasí krásný výhled do okolí. Na kopec se dostanete po zelené turistické značce.

zdroj - Větrov
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Panna Marie Pomocná

zdroj - Panna Marie Pomocná
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Střemeníčko

Chrám sv. Václava. Postaven 1936, stavitel archimandrita Andrej (Vsevolod Kolomacký).

zdroj - Střemeníčko
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Panny Marie Sněžné

Monumentální sálová barokní stavba jezuitského auniverzitního kostela vznikla vletech 1712-1719 prací Lucase Glöckela podle projektu Michaela Kleina. Na architektuře průčelí apředsunutém schodišti pracoval Václav Render, sochařské práce pocházejí zdílny Zirnovy. Na bohatě zdobeném interiéru se podíleli malíři J. K….

zdroj - Kostel Panny Marie Sněžné
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Svatý Kopeček – Bazilika minor

Zakladatelem poutního místa, situovaného na vyvýšenině východně od města, byl olomoucký měšťan aobchodník svínem Jan Andrýsek. Vroce 1629 získal povolení ke stavbě kaple, která byla 4 roky poté vysvěcena. Na hlavním oltáři byl umístěn votivní obraz Panny Marie. Díky zde zaznamenaným zázrakům se kaplička stávala…

zdroj - Svatý Kopeček – Bazilika minor
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Nová synagoga

Nová synagoga byla postavena židovskou obcí roku 1904 jako náhrada zbořené staré synagogy. Za okupace zničena a vydrancována. Po válce prodána církvi čs. husitské, která ji přestavěla.

zdroj - Nová synagoga
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Synagoga Bet ha-midraš

Synagoga Bet ha-midraš, byla užívána jako studovna, učebna amodlitebna. Vznikla přestavěním domu mezi židovskou školou aStarou synagogou na počátku devatenáctého století. Za okupace zdemolována a roku 1951 prodána pravoslavné církvi.

zdroj - Synagoga Bet ha-midraš
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Sv. Jana Křtitele – Horní Údolí

Jedná se o neogotický kostel z konce 19. století. Je to výrazná dominanta obce. Od poč. tohoto století nevyužíván chátrá.

zdroj - Kostel Sv. Jana Křtitele – Horní Údolí
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Mohelnický betlém

Mohelnický betlém nemůžeme navštívit celoročně, ale v zimních měsících určitě stojí za zhlédnutí. Pokud se vydáte k městu Mohelnice z kterékoli světové strany, upoutá vás jeho dominnta – kostelní vež – Chrám sv. Tomáše Becketa z Cantenbury. Každoročně o vánocích je v kapli sv Anny tohoto kostela vystavován…

zdroj - Mohelnický betlém
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona