Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni

Podle pověsti místo vzniklo z tragické události. Sedlák s povozem dřeva, aby ulehčil koním, shodil svého synka z vozu tak neštastně, že ten se pádem zabil. Nešťastný otec pak vykonal pouť až do Říma, kde prosil za odpuštění samotného papeže. Ten mu přikázal na onom místě postavit kapli. Ta zde stála již na…

zdroj - Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Raduň- Kostel Nejsvětější Trojice

Renesanční kostelík z počátku 17,století. Jeho věž má nepochybně pevnostní charakter, zřejmě měl kostelík sloužit i jako předsunuté opevnění nedaleko stojící tvrze (dnes zámku).

zdroj - Raduň- Kostel Nejsvětější Trojice
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel sv. Petra a Pavla Hradec nad Mor.

Farní kostel sv. Petra a Pavla se nachází se u hlavní (Zámecké) ulicie v Hradci nad Moravicí. Současný klasicistní kostel vznikl na konci 16. století a několikrát byl přestavován.Areál kostela je volně přístupný, Zajímavý je náhrobek Kašpara…

zdroj - Kostel sv. Petra a Pavla Hradec nad Mor.
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel sv. Václava v Opavě

Odsvěcený, původně gotický, barokně přestavěný kostel sv. Václava v Opavě je velmi zajímavou stavbou, Jeho prázdný prostor působí poněkud bezútěšně, jen zbytky fresek na stěnách upomínají na slavnou minulost. Zbytky nejstarších fresek pochází ze 14. století. V prostoru jsou pořádány svatby,…

zdroj - Kostel sv. Václava v Opavě
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel sv. Ducha – Opava

Původně gotický kostel je součástí kláštera existujícího od 13. století. Jeho obvodové zdi pocházejí snad již z 80. let 13. stol., další části pak ze století 14. fresky v jedné z kaplí jsou asi z 30. let 14. století. V 18. století byl klášter barokně přestavěn, a to včetně kostela, který poměrně hodně změnil…

zdroj - Kostel sv. Ducha – Opava
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Hlučín – evangelický kostel.

V parku vzniklém na místě bývalého evangelického hřbitova, stojí menší evangelický kostel. Dnes je využíván k příležitostným výstavám a jako slavnostní místnost při různých oslavách a výročích. Budova má tvar kříže, je z režného zdiva (z proslulé hlučínské cihelny).

zdroj - Hlučín – evangelický kostel.
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Hlučín, kostel SV. Jana Křtitele

Hlučínský kostel Sv. Jana Křtitele je bezvýhrad nejdominantnější stavbou města. Nejen, že jeho věž vidíme ze všech stran, ale jeho objevení se při cestě z Děhylova je tak nápadné, že zastíní i vedle stojící zámek. Původně gotický kostel, o němž jsou první zmínky ve 14. století, je možná nejstarší stavbou v…

zdroj - Hlučín, kostel SV. Jana Křtitele
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Chuchelná – kostel Povýšení SV. Kříže

Moderní, velice pěkný kostel POvýšení Svatého Kříže byl vysvěcen v roce 1996, jako náhrada za původní farní kostel zničený v závěru 2. sv. války. Zajímavostí je, že základní kámen kostela byl položen již v roce 1968, přesto se ho povedlo vybudovat až po pádu komunismu a to díky obrovskému nadšení spousty…

zdroj - Chuchelná – kostel Povýšení SV. Kříže
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Narození Panny Marie v Radkově

Kostel narození Panny Marie v Rakově se nachází na vyvýšeném místě nad obcí v prostředí místního hřbitova. Renesanční stavba byla postavena v roce 1589 na místě původního dřevěného kostela, který vyhořel. V době své výstavby však byla stavba menší, teprve později v letech 1776 -1777 byla zadní…

zdroj - Kostel Narození Panny Marie v Radkově
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově

Kostel je postaven v novogotickém slohu, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie. Před jeho výstavbou proběhla soutěž a ze šedesáti došlých návrhů na stavbu kostela zvítězil návrh Václava Matusche z Vejprt. Vysvěcen byl po první světové válce 15. října 1918. Kostel má krásný interiér…

zdroj - Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona