sv. Mikuláše v Kašperských Horách

Raně gotický kostel z počátku 14. století je nejstarší stavbou v Kašperských Horách. V interiéru kostela jsou k vidění krásné nízké arkády a barevné fresky, některé datované okolo roku 1330. Stavba nebyla v průběhu let přestavována do jiných stylů a dochovala si díky tomu raněgotickou podobu až dodnes. S kostelem sv. Mikuláše sousedí hřbitovní kaple […]

Kostel v Dobrši

Kostel Zvěstování Páně v pošumavské obci Dobrš, ležící jihozápadně od Strakonic. Pochází ze 13. století a má románský původ. Kolem roku 1420 byl poškozen a poté byl přestavěn ranně goticky. Loď byla sklenuta r. 1561 Tomášem Rossim z Medrisia. V téže době byla přistavěna sakristie a následně kolem r. 1660 pak…

zdroj - Kostel v Dobrši
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Újezdec u Blatné

Kostel sv.Voršily z období 1240 až 1250 v přechodném románsko-gotickém slohu.

zdroj - Újezdec u Blatné
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona