Panna Marie Pomocná

zdroj - Panna Marie Pomocná
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona

Kostel Sv. Jana Křtitele – Horní Údolí

Jedná se o neogotický kostel z konce 19. století. Je to výrazná dominanta obce. Od poč. tohoto století nevyužíván chátrá.

zdroj - Kostel Sv. Jana Křtitele – Horní Údolí
zdrojem dat je Turistika.cz, použivání dat bez souhlasu správce databáze je porušením autorského zákona