Nejsvětější Trojice ve Svobodných Heřmanicích

Kolem roku 1560 nechal ve Svobodných Heřmanicích hrabě z Vrbna vystavět pozdněgotický kostel Nejsvětější Trojice. Byl dřevěný, se západní hranolovou věží v ose, pouze presbytář byl zděný, sklenutý žebrovou klenbou. Tento kostel byl v roce 1785 stržen, neboť byl již ve velmi chatrném stavu a hrozilo jeho zřícení.

Na jeho místě byl roku 1786 postaven nový kostel, v jehož základech na jihovýchodní straně je zazděn fragment tufitového klínového žebra a další zlomky z původní stavby. Jedná se o klasicistní jednolodní budovu obrácenou oltářem k západu s užším obdélným presbytářem, obdélníkovou sakristií a hranolovou věží v ose východního průčelí.

GPS souřadnice: 49°56’39.134″N 17°40’25.245″E

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>